Voordelen op een rij

  • Basis voor zelfreflectie en ontwikkelplan
  • Zelfwerkzaamheid studenten
  • Alle studenten actief
  • Activiteiten buiten contactmomenten (‘flipping the classroom’)
  • Concrete feedback op gedragsniveau
  • Coachende rol als docent
  • Creatieve, activerende werkvormen
  • Videobeelden als lesmateriaal
iphone koffie